Αθήνα

Μια καταγραφή της πόλης των Αθηνών, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από την οικονομική, ανθρωπιστική και κοινωνικο-πολιτική δίνη που έχει εγκλωβιστεί.

Shooting Ourselves

Η κινηματογραφική συνάντηση 13 ανθρώπων που οι ζωές τους επηρεάστηκαν σημαντικά από κάποια ένοπλη σύρραξη. Τελικά, μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι;